Min bakgrunn

Utdanning:

Cand. Mag.i nordiske språk (Universitetet i Oslo, UiO, 1978)
Sosionom (Høgskolen i Oslo, HiO, 1986)
Master i spesialpedagogikk, fordypning i psykososiale vansker og logopedi (UiO, 2008/9)

Sertifisering:

Wechsler-testene (evnetester), med oppdatering på siste versjoner

 • WPPSI-IV
 • WISC-IV
 • WAIS
 • LOGOS  (dysleksi-test)
 • Certified MDTP provider (The McNeill Dysphagia Therapy Program)

Jeg tar også andre enklere språk- og screening-tester.

Arbeidserfaring:

 • Forlagskonsulent, Fonna Forlag, 1978-1981
 • Sosionom, Drammen Kommune, 1987
 • Forlagskonsulent og fagredaktør, Universitetsforlaget AS, 1987 - 1999
 • Forlagsredaktør, Gyldendal Akademisk , 1999-2005
 • Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Drammen Kommune, 2007-2009
 • Logoped, Drammen Kommune, 2009-
 • Privatpraktiserende logoped, 2009-