Språk – kommunikasjon – forståelse

For å kunne forstå og samhandle med andre mennesker er det nødvendig å formidle sine tanker og ønsker gjennom språk – det er grunnleggende i alle kulturer. Da må også de individuelle forutsetningene for dette være til stede.

Barn/unge/voksne med ulike språk/kommunikasjonsvansker kan slite med å få formidlet det de ønsker, og her er det jeg som logoped kan tre inn med behandling og hjelp. Under fanen Behandling kan du se hva slags vansker jeg kan hjelpe med.