Leppe-, kjeve- og ganespalte

Leppe-kjeve-ganespalte (LKG) er betegnelse på en spalte i munnregionen. Det er en strukturell defekt i taleorganet og er en av de vanligst forekommende medfødte misdannelser i verden.

En spalte kan ha varierende omfang, alt fra et hakk i overleppen til en spalte som går gjennom både leppe, kjeve og gane. Det siste kalles en totalspalte, og kan være enkelt- eller dobbeltsidig. Når spalten bare forekommer i ganen, kalles det en isolert ganespalte.

Det er sammensatte årsaker til LKG, men det er kjent at arv er en av de viktigste årsakene.

Spalten kan i varierende grad få følger for tann- og bittforhold, ansiktsvekst, tale, hørsel m.m. I Norge blir det født 100-120 barn hvert år med en eller annen form for spalte.

Leppe – og ganespalteforeningen er interesseorganisasjonen for barn, ungdom og voksne født med leppe-, kjeve-/ganespalte (LKG) www.lgs.no