Behandling - Praktisk informasjon

Jeg tar imot klienter på mitt kontor i Asker sentrum, Gamle Drammensveien 227.

Hvis jeg ikke umiddelbart kan ta imot flere klienter, kan jeg henvise til andre privatpraktiserende logopeder – eventuelt kan jeg sette vedkommende på venteliste.
Jeg har RTV-avtale (Rikstrygdeverket) med HELFO (Helseøkonomisk foretak) Det betyr at de som via henvisning fra lege/spesialist får godkjent søknad om behandling, også får dekket denne fullt ut for 25 behandlinger. For de som betaler selv, gjelder Rikstrygdeverkets satser, som er fastsatt av Norsk Logopedlag..

Takst 1: Undersøkelse/utredning kr. 1499,-

Takst 2: Behandling 45 min kr. 750,-

Takst 3: Behandling 60 min kr. 994,-

Takst 4: Behandling i gruppe inntil 5 personer 90 min kr. 1499,-

Behandlinger